Kommuner

Mange kommuner oplever henvendelser fra borgere eller erhvervsdrivende som er plaget af rågekolonier eller andre fuglearter. Især rågernes støjende adfærd generer ofte borgerne. Som kommune har man pligt til at forsøge at reducere problemet – og at kunne dokumentere forsøget herpå.

I henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet er rågen fredet. Det indebærer også æg og unger. Dog kan der indsamles dispensation til at få tilladelse til at regulere rågebestanden i bestemte perioder.

Rågekolonier i kommuner er et problem

Rågerne samler sig i store kolonier og både skriger, skider og larmer. Til stor gene for både borgere og erhvervsdrivende. Såfremt borgerne retter henvendelse til kommunen, har kommunen pligt til at forsøge at reducere problemet. Og at dokumentere et forsøg herpå.

Det kan for en kommune betyde mange udgifter til jægere, analyse og observation. Ofte når rågekolonierne reguleres/fjernes, vil det medføre ro i en periode, hvorefter nye rågekolonier vil mødes på samme placering.

Rågekolonier kan reduceres med BirdAlert

Ud fra deres unikke lyd identificerer BirdAlert™ øjeblikkeligt fuglearterne måge, råge, gås eller stær. Inden for få sekunder vil de ankomne fugle blive mødt af sekvenser af artsspecifikke skræmmelyde – evt. sammen med andre tilkoblede skræmmeværktøjer. Og du kan se, hvad du undgår for pengene: Den gratis BirdAlert-app kan vise på din telefon hvor tit, der har været fugle tilstede, og hvornår.

BirdAlert er en god løsning for mange kommuner. BirdAlert sørger for, at rågerne ikke vender tilbage til de tidligere kolonier igen.

Klik her og læs mere om hvordan BirdAlert virker.

Tidligere succes med bekæmpelse af råger i kommuner

Flere danske kommuner har allerede prøvet BirdAlert – blandt andet Esbjerg Kommune.

Modtag vores nyhedsbrev
Tilmeld nyhedsbrev
Tilmeld Nyhedsbrev
Modtag information fra WildDetect
Vis ikke denne popup igen