Industriel

Skadeforvoldende fugles tilstedeværelse er til stor gene for mange virksomheder, og kan ofte være en omkostningstung byrde. Fugle er bærere af et bredt spektrum af sygdomme, og kan derfor udgøre en reel hygiejnerisiko for virksomheder i fødevare, – og medicinalindustrien. Derudover vil fugle ved deres tilstedeværelse kunne identificere luftskakte, tage og bygninger samt generere vedvarende støjgener.

Alle udfald som kan give økonomiske konsekvenser. Det er derfor vigtigt at sætte ind inden de skadeforvoldende fugle begynder at yngle.

Fugleskræmsel der dokumenterer tilstedeværelsen af fugle og skræmmer dem væk

BirdAlert ™ boksen kan ud fra de skadeforvoldende fugles unikke lyd, på få sekunder, identificere den specifikke fugleart, heriblandt måger, råger, gæs og stære. Inden for få sekunder vil de ankomne fugle blive mødt af artsspecifikke skræmmelydssekvenser eller andre valgfrie tilkoblede skræmmeværktøjer.

BirdAlert ™ – hjernen bag alle skræmmeværktøjer

Den største udfordring med traditionelle skræmmeværktøjer er oftest vanedannelse. Fugle kan hurtigt vænne sig til skræmmelyde og vil derfor trænge ind på det beskyttede område på trods af disse. BirdAlert ™ er bygget specielt til at imødekomme denne udfordring. BirdAlert ™ undgår vanedannelse ved at detektere den specifikke skadeforvoldende fugleart, og herefter variere forskellige tilknyttede tredjeparts skræmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge. Dette suppleret med et stort indbygget bibliotek, bestående af lydoptagelser der retter sig specifikt mod den pågældende art, forbedrer samlet set effekten af alle tilkoblede skræmmeværktøjer radikalt.

Kunderne siger  

Vi har afprøvet BirdAlert i en af vores juletræskulturer, og vi har haft stor fornøjelse af boxen - vores skader er blevet halveret, og jeg kan kun anbefale BirdAlert.
Jes Nielsen
Jeg plejede at tabe op til 15% af mine afgrøder før jeg købte Animan 3. Med Animan 3 blev mit tab reduceret til mindre end det halve. Animan var en god investering allerede efter første sæson
Orla Jensen, Svendborg
Animan var en god investering og jeg ser frem til BirdAlert
Peter Jensen, Skive
Jeg kan kun anbefale det, da det foregår på en human måde, det stresser fuglene og det kan bruges i en lang sæson. Kombinationen har fungeret rigtig fint for os
Peder J. Madsen, Adm. Direktør Hotel Koldingfjord
Oplevelsen har været utrolig positiv, der er ikke nogen der lægger mærke til, at de står der. Vi har kun hørt fuglestemmer engang imellem, og det har sådan set været det
Torben Brødbæk, Økologisk majs-landbrug, Aulum
Animan har gjort, at det har været nemmere at sove roligt om natten
Flemming Eriksen, Planteavler, Langeland
BirdAlert ™ – hjernen bag skræmmeværktøjerne

BirdAlert ™ – hjernen bag skræmmeværktøjerne

Den største udfordring med traditionelle skræmmeværktøjer er oftest vanedannelse. Fugle kan hurtigt vænne sig til skræmmelyde og vil derfor trænge ind på det beskyttede område på trods af disse. BirdAlert ™ er udviklet specielt til at imødekomme denne udfordring. BirdAlert ™ undgår vanedannelse ved at detektere den specifikke skadeforvoldende fugleart, og herefter variere forskellige tilknyttede tredjeparts skræmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge. Dette suppleret med et stort indbygget bibliotek, bestående af lydoptagelser der retter sig specifikt mod den pågældende art, forbedrer samlet set effekten af alle tilkoblede skræmmeværktøjer radikalt.

Tilkobling af skræmmeværktøjer

BirdAlert ™ boksen er forsynet med fem eksterne tilslutningsporte, hvortil der kan tilkobles skræmmeværktøjer såsom gaskanoner og højtalere. Fremadrettet vil der også blive mulighed for, at implementere drager, lasersystemer, oppustelige fugleskræmsler, høgedragere etc. til systemet. Dette giver mulighed for, at tilrettelægge det skræmmeprogram som understøtter den konkrete problemstilling. Brugsanvisning - BirtAlert Detection System
Integrationer Læs mere

Udvalgte integrationer

Modtag vores nyhedsbrev