”Jeg plejede at tabe op til 15% af mine afgrøder før jeg købte Animan 3. Med Animan 3 blev mit tab reduceret til mindre end det halve. Animan var en god investering allerede efter første sæson” – Orla Jensen, Svendborg

Industriel

Fugle udgør en stor risici for fødevare, – og medicinalindustrien ved at inficere luftskakte, tage og miljøet.

 

Dokumenterer tilstedeværelsen af fugle og skræmmer dem væk
BirdAlert boksen detekterer specifikke fuglearter, såsom råger, måger, gæs og stære etc.

Igangsætter og kontrollerer alle tilknyttede skræmmeværktøjer

Indbyggede, automatiske skræmmeprogrammer som varieres efter art og detektion

 

BirdAlert er den nye hjerne bag alle skræmmeværktøjer
Undgår vanedannelse ved at variere de tilkoblede skræmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge

Stort indbygget bibliotek med lysoptagelser af mennesker, fugle etc.

Forbedrer effekten af alle skræmmeværktøjer radikalt.
Frugt & bær

Højværdiafgrøder såsom frugt, bær og vin er i højrisiko lige før høst, og fugleangreb kan derfor resultere i høje økonomiske tab.

Beskyt dine dine højværdi-afgrøder, som f.eks. vin, frugt og bær

BirdAlert boksen detekterer specifikke arter, såsom måger, råger, gæs og stæreIgangsætter og kontrollerer alle tilknyttede skræmmeværktøjer Indbyggede automatiske skræmmeprogrammer som varieres efter art og detektion

BirdAlert er den nye hjerne bag alle skræmmeværktøjer

Undgår vanedannelse ved at variere de tilkoblede skræmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge. 

Stort indbygget bibliotek med lydoptagelser af mennesker, rovfugle etc.

Forbedrer effekten af alle skræmmeværktøjerne radikalt

Marker & afgrøder

De nye afgrøder er særligt sårbare i foråret, hvor store fugleflokke passerer på jagt efter føde.

Minimer tab af afgrøder

BirdAlert boksen detekterer i realtid specifikke arter, såsom råger, måger, gæs og stære

Igangsætter og styrer alle tilknyttede skræmmeværktøjer

Indbyggede, automatiske skræmmeprogrammer som varieres efter art og detektion

BirdAlert er den nye hjerne bag alle skræmmeværktøjer

Undgår vanedannelse ved at variere de tilkoblede skæmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge

Stort indbygget bibliotek med lydoptagelser af mennesker, rovfugle etc.

Forbedrer effekten af alle skræmmeværktøjerne radikalt

Juletræer

Juletræer er sårbare over for fugleangreb, særligt de skrøbelige topskud er meget følsomme over for fugleangreb.

Alvorlig beskadigelse af topskud kan resultere i store økonomiske tab.

Beskyt toppen på dine juletræer

BirdAlert boksen detekterer i realtid specifikke arter, såsom råger, måger, gæs og stære

Igangsætter og styrer alle tilknyttede skræmmeværktøjer

Indbyggede, automatiske skræmmeprogrammer som varieres efter art og detektion

BirdAlert er den nye hjerne bag alle skræmmeværktøjer

Undgår vanedannelse ved at variere de tilkoblede skæmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge

Stort indbygget bibliotek med lydoptagelser af mennesker, rovfugle etc.

Forbedrer effekten af alle skræmmeværktøjerne radikalt

Dyreavl

Fugle forurener og stjæler dyrenes foder, hvilket øger omkostningerne samt risikoen for sygdomme ved f.eks. mink, – og økologisk avl.

Minimer tab af forråd og mindsk risikoen for sygdom

BirdAlert boksen detekterer specifikke arter, såsom måger, råger, gæs og stære

Igangsætter og kontrollerer alle tilknyttede skræmmeværktøjer eller låg til foderet

Indbyggede, automatiske skræmmeprogrammer som varieres efter art og detektion

BirdAlert er den nye hjerne bag alle skræmmeværktøjer

Undgår vanedannelse ved at variere de tilkoblede skræmmeværktøjer i intensitet og rækkefølge

Stort indbygget bibliotek med lydoptagelser af mennesker, rovfugle etc.

Forbedrer effekten af alle tilkoblede skræmmeværktøjerne radikalt