WildDetect – virksomheden bag ”de højteknologiske fugleskræmsler”

Grundlagt i 2012

WildDetect blev stiftet i 2012 som Wildlife Communication Technologies, som et spin-off selskab efter en PhD fra Aarhus Universitet.

Animan 1, 2 og 3

Animan serien var et komplet separat system, solgt direkte til slutforbrugere såsom landmænd. Inkluderede solpaneler, batterier, højtalere, lydbibliotek og egen kontrolboks.

Awards

Allerede i 2012 vandt virksomheden Agro Business Parks innovations konkurrence og blev hædret med tre stjerner af News of Europe, og blev tildelt førstepladsen i markkategorien i Agromek, Nordeuropas største agro messe.

Ny focuseret strategi

Vores kernekompetence er både vores detektions evner, vores dybdegående viden om skræmmeværktøjer samt vores store lydbibliotek med skræmmeoptagelser. Dette har gjort, at vi har ændret vores målgruppestrategi fra B2C til B2B markedet. Nu tilbyder vi løsninger til alle skræmmeværktøjsudbydere, og gør deres sortiment mere effektivt med BirdAlert hjernen, detektionsboks og kontrolappen.

Et større marked og efterspørgsel efter BirdAlert

Vi ser flere muligheder, både geografisk og mht. til sektorer. Både mad og medicin industrien, minkfarme, økologisk landbrug, højværdiafgrøder såvel som tidlige sæson afgrøder, kan alle drage nytte af vores produktydelser. På trods af, at vi til en start udelukkende vil fokusere på de skandinaviske lande, ser vi det øvrige Europa, USA og andre industrielle lande lande som potentielle markeder.

Et stærkere team

Vvi har også forstærket vores team med bedre salg og ledelse. Karen Skriver er tilsluttet som både partner, CEO og salgsansvar.

Strategisk stærke investorer er blevet tilknyttet, også bestyrelsen er styrket.

Vores Mission, Vision og Værdier

Vi vil udvikle effektive, vedvarende og etisk korrekte vildtafværgesystemer på basis af vores dybdegående viden om vildtbiologi, agronomi og avanceret teknologi.

Vi vil minimere konflikten mellem menneskelige aktiviteter og vilde dyr .

Vores forretningsfilosofi er at have en transparents, kreativ, respektfuld og lærende tilgang til nye tiltag. Vi udfordrer gerne det som er i tråd med vores måde at drive forretning på, og som samtidig vidner om respekt for natur og mennesker.

CSR

Længe har det været ret utopi at tro på, at man vedvarende og miljømæssigt forsvarligt kunne holde skadeforvoldende fugle væk. Men i WildDetect har vi fra dag ét haft en klar holdning til hvilke aftryk vi vil sætte fremadrettet.
Vores adm. Direktør forklarer: ”Det er vores holdning at vi skal være med til at skabe synergi mellem mennesker og dyr. Gennem vores viden om dyrenes adfærd, kan vi beskytte dyrelivet og finde en måde hvorpå både mennesker og dyr kan leve side om side. Via unik indsamling af viden, vil det være muligt for mennesker, at lave forebyggende og afværgende tiltag som kan beskytte naturen. Vi mener, at en ydmyg tilgang til naturen og at vi lærer af den giver det største udbytte på længere sigt.